Visos dienos

Kipras Černiauskas: Išverstas šventumas

Kipras Černiauskas

Tapybos paroda: Išverstas šventumas / Sanctity translated

Algirdo g.38, Vilnius (arčiau 40c pastato)

Spalio 2 dieną (šeštadienį), 16 val. eksperimentinėje erdvėje „Aštuonios akys ir ausys“ atidaroma tapytojo Kipro Černiausko personalinė paroda „Išverstas šventumas“.

Ši paroda – žaidimas su religinėmis idėjomis šiuolaikiniame kontekste. Religijos vertimas į kitą kalbą, nebūtinai viską priimant, nebūtinai viską atmetant. Sakoma, jog beverčiant yra sukuriamas naujas tekstas. Šiuo atveju religinės idėjos įgauna ikonų-kelio ženklų formą. Parodoje klausiama: koks religinių dogmų vaidmuo šiandien? Ar tai svarbu? Koks religijos likimas? Kur ji yra? Kaip tai kas buvo, siejasi su tuo kas yra?

„Gyvendamas dabar, dažnai girdžiu nuomones ar įsivaizdavimus, kad krikščionybė ar religija apskritai yra didžiulis blogis, kuris kertasi su progresu ar žmogaus teisėmis ir yra sąstingyje. Aš manau, jog tai nevisiškai tikslu, nes krikščionybė, kaip ir kitos didžiosios religijos, turi daugybę sluoksnių. Tereikia juos išsiversti į savo kalbą. Galvodamas apie save susiduriu su didžiuliu paradoksu – niekaip neprisiverčiu patikėti Dievu, tačiau, nepaisant to, krikščionybėje randu pačius geriausius aiškinimus apie tai, koks ir kodėl yra žmogus, kurie, beje, dažnai sutampa ir su nereliginiais aiškinimais. Čia nekalbu apie krikščioniškąją moralę bei gero gyvenimo gaires, o labiau – apie žmogaus idėją apskritai, pagautą krikščionybėje. Netraktuoju religijos kaip gyvenimo kelrodžio ar kažko, kuo reikėtų remtis priimant sprendimus, tačiau, norint suprasti žmogaus elgesį bei aplinkui vykstančius visuotinius procesus, religija yra geras filosofinis įrankis. Yra tik viena sąlyga – religiją reikia išsiversti į savo modernią kalbą. Ši paroda yra skirta vienodai tiek tiems, kurie myli religiją, tiek tiems, kurie jos nekenčia.“ Kipras Černiauskas

Apie Kiprą Černiauską: http://www.kiprascerniauskas.com/

Dėkojame:

Lietuvos Kultūros Taryba (meno kūrėjo stipendija)

Novel Colors

Techzity

<EN>

This exhibition is an atheistic game with religious ideas translating them into a modern language full of subjectivity. A new meaning is created after translation. In this exhibition, religious concepts take the form of icons-road signs. The artist asks: what is the role of religious dogmas today? How important is religion? What is the fate of religion?

“While being a person that is alive now, I often hear opinions or conventions that Christianity or religion is a giant evil that collides with progress or human rights and is in a state of stagnation. I think that such conventions are not entirely correct, because Christianity, as well as the other great religions, has a lot of layers. They just must be translated to our own language to be understood. When I think about myself and religion I come to a big paradox – I am an atheist, I just can’t force myself to believe in God. Despite that, in Christianity I find the best explanations about what is human or why he/she is like that. As it happens, those explanations mostly fit well with non-religious explanations that I find. I am not talking about Christian morality here or how to live a good life, but about the idea of the human itself, that is caught in Christianity. I do not use religion as a way marker of life or as something that is good to lean against when making life decisions, but it serves as a great philosophical tool when trying to understand human behaviour and big universal processes that are happening all around. There is only one condition – it must be translated into our own modern language. This exhibition is dedicated both to those who love religion as well as those who hate it.” 

Kipras Černiauskas

About the author: http://www.kiprascerniauskas.com/19
Spalis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Spalis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.