Visos dienos

KAUNAS PHOTO 2021 paroda: Rosa Mariniello (Italija) „Sustabdyta jaunystė“

<< scroll down for English >>

2021 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. (pratęsta) KTU III-iuose rūmuose (Laisvės al. 13, II-as aukštas) veiks 18-ojo tarptautinio fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO paroda:

Rosa Mariniello (Italija) „Sustabdyta jaunystė“

Parodos lankymo laikas: I–V 8.00–17.00. Įėjimas nemokamas.

◆ APIE PARODĄ

Sustabdyta jaunystė – tai jaunų italų atletų portretų serija, sukurta karantino metu, kai jauni sportininkai buvo priversti užsidaryti savo namuose, nutraukti mokyklos lankymą ir sporto užsiėmimus.

Tai sunkiai prognozuojama situacija, jei manytume, kad pasibaigus karantinui praėjusį pavasarį vasaros pradžia sugrąžino mus į normalią būseną, kurią šiandien būtų galima įvardinti kaip „apgaulingą normalumą“. Nauji apribojimai, kurių buvo imtasi išaugus COVID-19 susirgimų skaičiams praėjusį rudenį, nuotolinio mokymosi sugrąžinimas ir sporto klubų uždarymas palietė visus paauglius. Jie tapo pažeidžiamesni, nusiminę, nepatiklūs.

Mėnesiams užrakinti vaikai gyvena planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų šešėlyje.

Niekas nekalba apie blogesnius mokymosi rezultatus, svorio padidėjimą, apie jų entuziazmą ir laimingumą, kuris senka sumažėjus kasdieniniams susitikimams su klasės draugais, bičiuliais ir vis daugiau laiko praleidžiant socialiniuose tinkluose, nors jiems dar nėra nei 14 metų. Gyvenimas be mokyklos ir sporto suvokiamas kaip bausmė.

Spaudimas, kurį šiuo metu patiria paaugliai, iš tiesų yra reikšmingas, ypač atletams Jie yra įpratę reguliariai sportuoti, todėl nauja būsena veikia jų biologinį ritmą ir nuotaikas; be treniruočių, varžybų jie jaučiasi pasimetę, nepilnaverčiai, sustabdyti. Ši slogi nuotaika tarp paauglių sukėlė visuotinį susirūpinimą Italijoje. Diskomfortas gali virsti nerimą keliančia naujosios kartos psicho-depresine katastrofa visame pasaulyje.

Rosa Mariniello (gimė 1970 m. Neapolio priemiestyje Ottaviano) – Romoje gyvenanti fotografė. Studijavo architektūrą Frederico II universitete Neapolyje. Keletą metų dirbo architektūros fotografe Neapolyje. 2006-2016 m. dirbo fotografe įvairiose Italijos kino studijose Romoje. Nuo 2011 m. dirba fotoreportere tarptautinėje naujienų agentūroje G.N.S.PRESS. 2016 m. dirbo menininke ‘Doni’Colletion for Imago Mundi projekte. Šiuo metu dirba projektuose: Miesto kelionė(s), Sustabdyta jaunystė ir 5.6 kilometre.

www.rosamariniello.com

◆ APIE FESTIVALĮ

KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 2004 m. Mindaugo Kavaliausko įkurtą festivalį organizuoja viešoji įstaiga „Šviesos raštas“. 

2021-aisiais fotomeno festivaliui KAUNAS PHOTO sukanka aštuoniolika, jis tampa pilnamečiu. Todėl daugiausia dėmesio skiriama pilnametystės slenksčiui, tapimui suaugusiuoju, privalumams ir trūkumams, pasakojimams ir jausenoms buvimo mažu, jaunu, paaugliu, tėvu, vidutinio amžiaus, pensininku, su anūkais ar be jų, hobiui, darbui, pensijų santaupoms pasitinkant gyvenimo saulėlydį. Festivalio parodos susiję su bendrais ar specifiniais gyvenimo pasirinkimų, krizių, džiaugsmų, tradicijų, stereotipų, tabu, socialinių normų ir didžiųjų duomenų visuomenės poveikio amžiaus grupėms klausimais. Per šimto pasiūlymų sulaukęs atviras festivalio kvietimas parodė, kad kritinė masė fotografų tyrinėja amžėjančią visuomenę, jos džiaugsmus ir iššūkius.

2021 m. festivalio meninę programą kuruoja jungtinė komanda: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher ir Karolina Krinickaitė.

Festivalio KAUNAS PHOTO parodos uždarose erdvėse Kaune rodomos 2021 m. rugsėjo mėnesį, o lauko parodos Čečėnijos aikštėje, Kalniečių ir Draugystės parkuose, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio gatvėse, prie Kauno pilies, Vienybės aikštėje bus matomos žiūrovams iki spalio pabaigos.

Festivalį KAUNAS PHOTO, kaip vieną iš strateginių tarptautinių meno renginių Lietuvoje, finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Informacinis rėmėjas: LRT.

Partneriai: Kauno fotografijos galerija, Kauno miesto muziejus, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno Įvairių Tautų Kultūrų Centras, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, KTU Foto studija, VĮ Turto bankas, BLC – Verslo lyderių centras, Diaphane, Białystok Interphoto.

Informacinis partneris: Foto ir video žurnalas „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

---

[ EN ]

September 2 – December 31 (extended), 2021, KTU III Chamber (Laisvės Ave. 13, 2nd floor) will host an exhibition of the 18th international festival KAUNAS PHOTO:

Rosa Mariniello (Italy) “The Suspended Youth”

Exhibition visiting times: Mon-Fri 8:00-17:00. Free admission.

◆ DESCRIPTION

The Suspended Youth is a series of portraits of young Italian athletes, set in their homes, forced to give up school (in presence) and their sport activities.

An unpredictable condition, if we consider that after the end of the lock down since last spring, the beginning of the summer had brought moment of apparent normality , that we would define today as “misleading normality”. The new restrictions caused by the increase of the infection covid-19 of last autumn, the return of the DAD (Distance learning ) and the closure of the several sports club made all the teenagers weaker, sadder and more incredulous.

Locked in for months, children live their life in the shadow of tablets and smartphones.

Nobody talks about the drop in their school performance, their weight increase, about their enthusiasm and happiness that fade away with the lack of daily contact with their schoolmates, their friends, spending more and more time on social networks although being under 14. Without school and sport these restrictions are perceived as a punishment.

The pressure the teenagers feel is really high, especially for competitive athletes. They are used to practice sport regularly, the new status changes their biological rhythm and moods; without trainings, competitions, they feel lost, empty, suspended.This depressing effect among teenagers, is a national social alarm born in Italy. The discomfort could change into a disturbing psycho-depressive catastrophe for the new generation all over the world.

Rosa Mariniello (born in Ottaviano (NA) in 1970) is an photographer based in Rome. She studied Architecture at Federico II University of Napoli. She worked several years as architecture photographer in Napoli. In Rome she worked as set-photographer for many Italian film productions from 2006 to 2016. From 2011 she is member of European News Agency & G.N.S.PRESS as International photo-reporter (21-01-7192 8-IPC). Artist for ‘Doni’Colletion for Imago Mundi Project in 2016. She is working at the projects: Urban Trip(le)s, Vitiligo, Lucania, The Suspended Youth e At km 5.6.

www.rosamariniello.com

◆ ABOUT THE FESTIVAL

KAUNAS PHOTO is the longest running annual international photo art festival in Lithuania and the Baltic States. The festival founded by Mindaugas Kavaliauskas in 2004 is organized by the public institution "Šviesos raštas".

In 2021, the international photo art festival KAUNAS PHOTO festival turns eighteen and becomes an adult. Therefore, this year the focus is on the threshold of adulthood, becoming an adult, the pros and cons, stories and feelings of being young, teenager, parent, mid-aged, retired, with or without grandchildren, hobby, job, retirement savings meeting the sunset of life. The exhibitions and events of the festival are related to general or specific issues of life choices, crisis, joys, traditions, stereotypes, taboos, social norms and the impact of big data society on age groups. The open call to the festival, which received over a hundred proposals, showed that a critical mass of photographers is exploring an aging society, its joys and challenges.

The artistic program of this year's festival is curated by a joint team: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher and Karolina Krinickaitė.

KAUNAS PHOTO exhibitions in closed spaces will take place in Kaunas in September 2021. Outdoor exhibitions in Chechnya Square, Kalniečių and Draugystės parks, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio streets, near Kaunas Castle, Vienybės Square will be accessible to the audience until the end of October.

KAUNAS PHOTO is funded by the Lithuanian Council for Culture as one of the strategic international art events in Lithuania.

Informational sponsor: LRT.

Partners: Kaunas Photography Gallery, Kaunas City Museum, Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library, Kaunas Cultural Centre of Various Nations, Maironis Lithuanian Literature Museum, Vytautas Magnus University, KTU Photo Studio, VĮ Turto bankas, BLC - Business Leaders Centre, Diaphane, Białystok Interphoto.

Technical partners: UAB "North point", KTU Institute of Mechatronics.

Informational partner: Photo and video magazine „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

24
Sausis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Sausis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.